0973.600.644

Danh Mục Công Việc Của Kế Toán Thuế Trong Doanh Nghiệp

Việc tạo ra các danh mục công việc của kế toán thuế đối với doanh nghiệp là một việc vô cùng quan trọng và không thể thiếu đối với bất kể Doanh nghiệp nào đã được cấp phép đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh. Sau đây Dịch Vụ Kế Toán Thuế Hồng Phúc sẽ chia sẻ thực tế của một nhân viên kế toán chuyên nghiệp đối với một Doanh nghiệp.

Danh Mục Công Việc Của Nhân Viên Kế Toán Thuế
Danh Mục Công Việc Của Nhân Viên Kế Toán Thuế

I. CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY

1. Tập Hợp Hóa Đơn Chứng Từ

Kế toán thuế cần tập hợp toàn bộ hóa đơn chứng từ kế toán phát sinh như:

 Khi doanh nghiệp mua hàng hóa –  dịch vụ Hóa đơn đầu vào, Phiếu nhập kho, Phiếu chi, giấy báo nợ (kèm theo ủy nhiệm chi, lệch chuyển tiền)…
 Khi doanh nghiệp bán hàng hóa – dịch vụ Hóa đơn đầu ra, Phiếu xuất kho, Phiếu thu, Giấy báo có…
 Các hồ sơ, giấy tờ khác Hợp đồng kinh tế, Đơn đặt hàng, Biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế, Báo giá, Phiếu yêu cầu, Biên bản bàn giao (hàng hóa, hóa đơn), bảng kê…
 • Đây là những căn cứ để kế toán thuế kê khai làm báo cáo thuế GTGT cũng như hạch toán doanh thu, chi phí để tính thuế TNDN.

2. Xử Lý Công Việc

 • Đây là những kiểm tra phân tích về tính hợp pháp, hợp lệ và hợp lý của Hóa đơn, chứng từ kế toán.
 • Nếu có sai sót thì tiền hành xử lý, bổ sung kịp thời.

3. Tính Hợp Pháp

 • Hóa Đơn:
 Loại Hóa Đơn Hợp Pháp
 Hóa đơn giấy (Điều 22 của TT 39/2014/TT-BTC) Hóa đơn phải được tạo theo đúng mẫu quy định của Bộ Tài Chính đã được làm thông báo phát hành trước 2 ngày trước khi đưa vào sử dụng
 Hóa đơn điện tử (Điều 3 của NĐ 123/2020/NĐ-CP) Hóa đơn, chứng từ đảm bảo đúng, đầu đủ về hình thức và nội dung theo quy định của Nghị Định 123/2020/NĐ-CP. Đã được đăng ký phát hành với Cơ Quan Thuế và được phê duyệt.

4. Cách Tra Cứu Hóa Đơn Hợp Pháp

 • Đối với hóa đơn giấy hoặc hóa đơn điện tử theo thông tư 32/2011/TT-BTC cũ thì thực hiện tra cứu tại trang: https://tracuuhoadon.gdt.gov.vn
 • Đối với hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021/TT-BTC và Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì thực hiện tra cứu tại trang: https://hoadondientu.gdt.gov.vn
 • Đối với tình trạng hoạt động của Doanh nghiệp các banj tra cứu tại trang: https://tracuunnt.gdt.gov.vn/

5. Phiếu Thu, Phiếu Chi, Phiếu Nhập Kho, Xuất Kho

Phải được tạo theo các nội dung được quy định tại điều 16 của Luật kế toán số 88/2015/QH13.

 • Tính hợp lệ: Nội dung trên hóa đơn chứng từ kế toán phải được phản ánh đầy đủ, chi tiết, rõ ràng, không tẩy xóa, ghi chồng đè lên hóa đơn chứng từ kế toán, không sử dụng mực màu đỏ…
 • Tính hợp lý: Nội dung của nghiệp vụ kinh tế phát sinh được phản ánh trên chứng từ kế toán phải liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Daonh Nghiệp.
 • Sắp xếp: Sau khi hóa đơn chứng từ kế toán được thu thập và xử lý, chúng ta đưa vào sắp xếp. Sắp xếp theo loại chứng từ hoặc sắp xếp theo nội dung của nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

6. Cập Nhật Các Thông Tư, Nghị Định, Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất Về Thuế

 Các trang của Tổng Cục Thuế https://thuedientu.gdt.gov.vn/

https://gdt.gov.vn/

 Các trang dịch vụ https://luatvietnam.net/             

https://thuvienphapluat.vn/

II. CÔNG VIỆC HÀNG THÁNG, HÀNG QUÝ LÀM BÁO CÁO THUẾ

 Loại BC Thuế Theo Tháng Theo Quý
 Thuế GTGT Dành cho các Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 50 tỷ Dành cho:

+ Các doanh nghiệp mới thành lập

+ Các Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống.

 Thuế TNCN Dành cho các DN kê khai Thuế GTGT theo tháng Dành cho các DN kê khai Thuế GTGT theo quý
 Thuế TNDN – Bắt đầu từ Q4/2014 trở đi DN không phải làm tờ khai Thuế TNDN tạm tính quý. Hàng quý, chỉ cần tạm tính số tiền Thuế TNDN phải nộp.
 Hạn nộp tờ khai Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu thuộc quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ Thuế.
 Hạn nộp tiền Thuế (Nếu có) Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu thuộc quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ Thuế.

Lưu ý: Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ khai Thuế, thời hạn nộp thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế được tạm tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó (Theo điều 86 của Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều  của Luật Quản lý thuế).

III. HÀNG NĂM

1. Công Việc Đầu Năm

 • Nộp tiền Lệ Phí Môn Bài
 • Hạn nộp tiền là: 30/01

2. Công Việc Cuối Năm

 • Làm tờ khai Quyết toán Thuế TNCN, tờ khai Quyết toán Thuế TNDN, Báo cáo tài chính. Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
 • Lưu ý: Đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán Thuế, thời gian chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm Dương lịch (Kéo dài thêm 1 tháng so với quy định trước ngày 1/7/2020 của Luật Quản lý Thuế 2006).

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ HỒNG PHÚC

Địa chỉ 1: 110 Đinh Đức Thiện, Phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, T. Ninh Thuận

Số Điện Thoại: 0973.600.644 –  0369 449 399

Email: dvktthuehongphuc@gmail.com

Website: ketoanhongphuc.com