0973.600.644

Quyết Định 206/QĐ-BTC Năm 2022 Triển Khai Áp Dụng Hóa Đơn Điện Tử Tại 57 Tỉnh

Triển Khai Áp Dụng Hóa Đơn Điện Tử Tại 57 Tỉnh đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo danh sách tại phụ lục đính kèm (trừ một số trường hợp không đủ điều kiện theo quy định). Thời gian thực hiện từ tháng 04/2022 theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 chính thức có hiệu lực từ 01/07/2020 và quyết định 206/QĐ-BTC ngày 24/02/2022 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP của chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Quyết Định 206/QĐ-BTC Năm 2022
Quyết Định 206/QĐ-BTC Năm 2022

I. Chính Thức Áp Dụng Quyết Định 206/QĐ – BTC Năm 2022 Tại 57 Tỉnh Thành.

Nội dung tại Điều 1 của Quyết định 206/QĐ-BTC năm 2022 do BTC ban hành ngày 24/02 có nêu:

  • Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo danh sách tại phụ lục đính kèm (trừ một số trường hợp không đủ điều kiện theo quy định). Thời gian thực hiện từ tháng 04/2022.
Quyết Định 206/QĐ-BTC Năm 2022 Tại 57 Tỉnh
Quyết Định 206/QĐ-BTC Năm 2022 Tại 57 Tỉnh

Như vậy, Quyết định 206/QĐ-BTC năm 2022 tại Ninh Thuận của Bộ Tài Chính quy định về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 & Nghị định 123 Giai đoạn 2 đối với các doanh nghiệp/tổ chức kinh tế, hộ/cá nhân kinh doanh trên 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kể từ tháng 04/2022.

Dưới đây là danh sách 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện triển khai chuyển đổi, áp dụng hóa đơn điện tử được quy định cụ thể tại Phụ lục kèm theo Quyết định 206:

II. Trách Nhiệm Của Cơ Quan Thuế Thực Hiện Quyết Định 206/QĐ – BTC Năm 2022.

Nội dung của Quyết định 206/QĐ-BTC năm 2022 cũng nêu rõ trách nhiệm của Cục thuế 57 tỉnh, thành phố thuộc đối tượng triển khai HĐĐT giai đoạn 2 này như sau:

  • Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thành lập Ban chỉ đạo triển khai, hỗ trợ, tuyên truyền việc áp dụng hóa đơn điện tử tại địa phương.
  • Phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị Thông tin & Truyền thông, tổ chức truyền thông nhanh chóng, kịp thời và đầy đủ các nội dung liên quan đến việc chuyển đổi, áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định  số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC tới các doanh nghiệp, hộ/cá nhân kinh doanh tại địa bàn.
  • Rà soát và phân loại doanh nghiệp/ tổ chức kinh tế, hộ/cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng sử dụng HĐĐT theo quy định để dễ dàng quản lý, thông báo, hỗ trợ các đơn vị thực hiện triển khai HĐĐT theo đúng lộ trình của BTC.
  • Tổ chức tập huấn cho người nộp thuế và cán bộ thuế quy định về HĐĐT theo Thông tư 78 & Nghị định 123 để đảm bảo công tác triển khai thực hiện HĐĐT có hiệu quả.
  • Thành lập Trung tâm điều hành triển khai và công bố đường dây nóng tại Cục Thuế và Chi cục Thuế để tiếp nhận, hỗ trợ, giải đáp kịp thời những vướng mắc cho người nộp thuế triển khai hóa đơn điện tử.

III. Hiệu Lực Thi Hành Quyết Định 206/QĐ – BTC Năm 2022.

Quyết định 206/QĐ-BTC năm 2022 của BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành quyết định – Ngày 24/2/2022.

Để triển khai Quyết định số 206/QĐ-BTC năm 2022, Tổng cục Thuế cũng đã ban hành Thông báo số 62/TB-TCT vào ngày 25/2/2022 về việc rà soát tiến độ triển khai HĐĐT giai đoạn 2 tại 57 tỉnh, thành phố.

Theo Thông báo 62, TCT đã chỉ đạo nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, tổ chức có liên quan khẩn trương tiến hành công tác hoàn thành áp dụng HĐĐT  tại 6 tỉnh, thành phố trong Giai đoạn 1; cũng như  truyền thông, hỗ trợ, tập huấn triển khai HĐĐT tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Giai đoạn 2 từ tháng 04/2022.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ HỒNG PHÚC

Địa chỉ 1: 36A Nguyễn Đức Cảnh, Phường Phước Long, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ 2: 110 Đinh Đức Thiện, Phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, T. Ninh Thuận

Số Điện Thoại: 0973.600.644 –  0369 449 399

Email: dvktthuehongphuc@gmail.com

Website: ketoanhongphuc.com